και μάλιστα σχετική με την πληροφορική !!!!
Νέα επίθεση εξαπέλυσε η GHS (Ελληνική Hacking Σκηνή) κατά του e-services.gov.gr (Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών) αλλοιώνοντας το περιεχόμενο της
σελίδας και αναρτώντας σχετικό μήνυμα για την παιδεία και τους....

 
Top