......3000 χρόνια πριν!
Όταν τα ανάκτορά τους καταστράφηκαν, οι πηγές πλουτισμού εξέλειπαν και τα τρόφιμα λιγόστεψαν, οι άνθρωποι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την τεράστια κρίση!
Μιλάμε για μία εποχή, που πάει πίσω περισσότερα από 3000 χρόνια. Γύρω στο 1200 π. Χ. συγκεκριμένα, στην Κρήτη όταν τα μινωικά ανάκτορα καταστράφηκαν (άγνωστο πώς και γιατί), τα κράτη κατέρρευσαν κι οι άνθρωποι χρειάστηκε να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή......

 
Top