Κάθε τρία χρόνια θα υποβάλλονται σε εξετάσεις και επανάκριση όλων των θέσεων προϊσταμένων στην εξαετία, οι εκπαιδευτές του δημοσίου.

Πρόκειται για .....το “μοντέλο” του ΑΕΠ για την προώθηση των αρίστων στην πυραμίδα των δημόσιων υπηρεσιών.
Μάλιστα θα αρχίσει να εφαρμόζεται άμεσα, δηλαδή από τις αρχές του 2012. στη διαδικασία αυτή θα συμμετάσχουν 100.000 υπάλληλοι, για να καταλάβουν 24.000 θέσεις.

Αυτά ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΑΣΕΚ, Γιώργος Βέης, με την ευκαιρία της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2010. Όπως είπε ο κ.Βέης δημιουργήθηκε το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) όπου πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και συμμετέχουν συνολικά τέσσερα ακόμα μέλη του Συμβουλίου.

Το ΕΙΣΕΠ είναι αρμόδιο για την επιλογή των γενικών διευθυντών στο Δημόσιο, που θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη για τους υποψηφίους. Παράλληλα θα συνεκτιμώνται τα τυπικά προσόντα, η βαρύτητα του βιογραφικού και η εν γένει προϋπηρεσία του υποψηφίου.

Με τα ίδια κριτήρια, θα γίνεται και η κρίση των διευθυντών στις δημόσιες υπηρεσίες. Όμως για τους διευθυντές, το όργανο επιλογής δεν θα είναι το ΕΙΣΕΠ αλλά τα Συμβούλια Επιλογής Προσωπικού. Από τα ίδια όργανα, θα περάσει και η επιλογή των τμηματαρχών στην περίπτωση όμως αυτή δεν προβλέπονται προφορικές εξετάσεις. Έτσι οι τμηματάρχες θα επιλέγονται μόνον με γραπτές εξετάσεις και την εκτίμηση των τυπικών προσόντων που εμπεριέχονται στο φάκελο τους.

Ο κ.Βέης αναφερόμενος στο θέμα των γραπτών εξετάσεων για τους προϊσταμένους του Δημοσίου δήλωσε ότι η βαθμολογία θα μπορεί να ισχύει μέχρι και 6 χρόνια.

Διευκρίνισε ότι οι εξετάσεις για όλους θα γίνουν με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλόγων. Οι ερωτήσεις αυτές θα επιλεγούν από το ΑΣΕΠ και θα είναι κοινές για κάθε θέση ευθύνης. Ο βασικός τους προσανατολισμός, θεματολογικά, θα είναι τα θέματα δημόσιας διοίκησης και γνώσεων που απαιτούνται στην άσκηση διοίκησης. Θα προηγηθούν οι εξετάσεις των υποψηφίων γενικών διευθυντών και μετά την επιλογή τους, θα ακολουθήσουν οι γραπτοί διαγωνισμοί των διευθυντών και των τμηματαρχών.
newstoday.
 
Top