Καλώς να τους δεχθούμε τους επιτρόπους του Γιούνκερ.

Τους παρακαλούμε δε, να ξεκινήσουν τα κουμάντα από τις εγχώριες τράπεζες.

Να φωνάξουν όλους μαζί τους τραπεζίτες και να τους.....

 
Top