Καλά θα κάνει Ανδρέας Λοβέρδος, να βάλει κάτω από το μικροσκόπιο, την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του υπουργείου του, καθώς συνεχίζεται η πρακτική των διακηρύξεων με όρους και τεχνικές προδιαγραφές που φωτογραφίζουν συγκεκριμένους προμηθευτές.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η με αριθμό ........
 
Top