Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει διευκολύνσεις για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο κα επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την εγκύκλιο όσοι........... αποφασίσουν να υπαχθούν τώρα στη ρύθμιση δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν αναδρομικά όλες τις δόσεις από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της, τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε χθες, εφόσον οι οφειλέτες ζητήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα των δόσεων, τότε πρέπει να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις επιβαρημένες με προσαύξηση 1% ανά μήνα. Δηλαδή αν υπαχθεί κάποιος σήμερα στη ρύθμιση, δεν χρειάζεται να πληρώσει όλο το ποσό που αντιστοιχεί και στις μηνιαίες δόσεις που αφορούν στο οκτάμηνο από τις 29 Οκτωβρίου 2010 - οπότε και τέθηκε σε ισχύ η ρύθμιση - μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Στην ουσία ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την τμηματική εξόφληση μιας οφειλής περιορίζεται από τις 45 σε 37, λόγω ακριβώς του οκταμήνου που πέρασε.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον η καταβολή του ποσού θα γίνεται εφάπαξ, ο οφειλέτης θα απαλλάσσεται κατά 100% από τις προσαυξήσεις.
marketbeast.
 
Top