Συνεχίζονται, αθόρυβα αλλά εντατικά, οι αναγκαίες προετοιμασίες που θα επιτρέψουν την έναρξη λειτουργίας, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, του νεοϊδρυθεντος Εφετείου Ηρακλείου. Προετοιμασίες γίνονται και στο Ηράκλειο, αλλά και στην Αθήνα. Εδώ εξασφαλίζονται οι.......

 
Top