Συνολικά έως και τέσσερις μισθούς μέχρι το 2015 θα χάσουν οι απασχολούμενοι σε στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως υπολογίζει το «Έθνος της Κυριακής» λόγω του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Οι απώλειες για κάθε μισθωτό, κατά μέσο όρο θα φθάσουν..... έως το 2015 τα 3.804 ευρώ. Υπολογίζεται ότι οι μειώσεις στο μέσο ετήσιο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων το 2011 θα αγγίξουν τα 1.142 ευρώ.

Για την Κομισιόν, απαράβατος όρος για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων είναι η τήρηση της αρχής «ίση αμοιβή για ίδια εργασία», ανεξαρτήτως του φορέα ή του υπουργείου όπου ανήκει κάποιος, ενώ θα υπάρξει και σταδιακή σύγκλιση των μισθών στο δημόσιο τομέα με αυτούς στον ιδιωτικό.

Ακόμη προβλέπεται η αύξηση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από 37,5 ώρες σε 40. Επίσης θα διευρυνθεί το καθεστώς μερικής απασχόλησης και θα επεκταθούν οι άδειες άνευ αποδοχών, ενώ αναμένεται να περικοπούν δεκάδες επιδόματα.

Τα μόνα επιδόματα που θα επιβιώσουν είναι το οικογενειακό επίδομα, τα επιδόματα σπουδών (μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου) και το πριμ παραγωγικότητας, το οποίο όμως θα συνδεθεί με ομαδικούς και ατομικούς στόχους και θα αποδίδεται ύστερα από αξιολόγηση.

marketbeast.
 
Top