Κυρώθηκαν με το σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης" οι αλλαγές στο καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδας ώστε στις αρμοδιότητες της να συμπεριληφθεί και η .......

 
Top