Σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, www.opengov.gr, με διαδικασίες εξπρές, ακόμη και σε ....πέντε ημέρες θα εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες.

Την ευθύνη, μάλιστα, των μελετών, που υποβάλλονται, θα φέρει πλέον ο μηχανικός και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων θα ελέγχουν μόνον την πληρότητα του φακέλου και της καταβολής των εισφορών υπέρ του μηχανικού.

Δημιουργείται ταυτόχρονα νέος ελεγκτικός μηχανισμός με ελεγκτές δόμησης, που θα διενεργούν ελέγχους σε συγκεκριμένα στάδια της οικοδόμησης ενός κτιρίου και θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του ίδιου του υπουργείου. Οι πολεοδομίες, όπως λειτουργούν σήμερα, καταργούνται.

Το νέο σύστημα ορίζει δύο διαδικασίες, την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης. Η πρώτη είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας.

Η άδεια δόμησης είναι αυτή, που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, οι οποίες περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες, που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

newscode.
 
Top