Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού & Ανάπτυξης Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση 29 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

 
Top