Στο συμπέρασμα ότι τα μειωμένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος που χορήγησε η ΔΕΗ [DEHr.AT] στην Αλουμίνιον της Ελλάδος κατά το διάστημα 2007-2008 προσέφεραν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στην εταιρεία, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, κατέληξε η...............

 
Top