- Προβλέπει επαναγορά ομολόγων μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
- Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σε επιλεκτική χρεοκοπία η ΕΚΤ θα αγοράζει.....

 
Top