Μια ιστορική απόφαση του Ειρηνοδικείου των Αθηνών η οποία ανοίγει τον δρόμο για δικαίωση οφειλετών, που βρίσκονται σε προφανή οικονομική αδυναμία πληρωμής των δανείων τους και έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Το δικαστήριο αποδεχόμενο......

 
Top